Đăng ký mua sách Nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn sử dụng phần mềm REDCap, Zotero, JASP

  • 22/03/2022

Hiện nay, Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Thống kê y sinh đã xuất bản 5 đầu sách về phương pháp nghiên cứu khoa học và sử dụng các phần mềm quản lý dữ liệu (REDCap), quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo (Zotero), và phân tích số liệu (JASP). 

1. Phương pháp nghiên cứu trong y sinh học (Tập 1 - Lập kế hoạch trong nghiên cứu) (195.000đ)


2. Phương pháp nghiên cứu trong y sinh học (Tập 2 - Một số lưu ý khi lập kế hoạch trong nghiên cứu cho từng lĩnh vực cụ thể) (145.000đ)


3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm REDCap trong thu thập và quản lý dữ liệu (96.000đ)


4. Zotero Thực hành tìm kiếm, lưu trữ và trích dẫn tài liệu tham khảo (68.000đ)5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm JASP trong phân tích thống kê y học (96.000đ)Học viên, sinh viên có nhu cầu mua sách vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Điền thông tin tại đây
  2. Sau khi nhận được email xác nhận, chuyển khoản theo hướng dẫn trong mail
  3. Nhận sách theo 1 trong 2 hình thức
    • Nhận sách tại Bộ môn: Phòng 414, Nhà A7, Đại học Y Hà Nội
    • Nhận ship: Bộ môn sẽ gửi sách trong 1-3 ngày làm việc từ khi nhận được chuyển khoản. Hệ thống sẽ gửi thông tin mã vận chuyển tới học viên qua email.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: ThS. Phan Thanh Hải - Sđt: 0333998764