Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC nhận giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

  • 10/01/2023

🎯Căn cứ vào kế hoạch số 826/KH-ĐU ngày 27/11/2023 của Đảng uỷ Trường Đại học Y Hà Nội về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2023.
Chiều ngày 9/1/2024, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho 14 Chi bộ trực thuộc đạt chuẩn: Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

☘️Trong số các Chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC có 3 tập thể sau đây được nhận giấy khen:

✅ Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC

✅Chi bộ phòng ban

✅Chi bộ bộ môn Sức khoẻ nghề nghiệp

Xin chúc mừng Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng!
🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁