Thông báo về việc nghỉ hè của sinh viên, học viên năm học 2020-2021

  • 24/07/2021


Thông báo số 1345/TB-ĐHYHN ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc "Nghỉ hè của sinh viên, học viên năm học 2020-2021"
  • Y2-Y6: từ 5/7 -2/8/21
  • Y1: Không bố trí nghỉ hè do nhập học muộn
Trong thời gian nghỉ hè, sinh viên/học viên nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế và thực hiện ôn tập hè.