Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

  • 03/11/2023
Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2023, thực hiện công tác kiện toàn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong toàn trường, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức: Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. 
Trong số 17 thầy/cô được nhận Quyết định có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu được nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Tổ chức và quản lý y tế thuộc Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.