Chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng Quốc tế định hướng Một sức khoẻ 5 (IMPH 5) hoàn thành môn học Practicum trong bối cảnh COVID-19

  • 17:53 22-07-2021Khác mọi năm khi các học viên có cơ hội xuống thực địa để học tập và thực hành, năm nay Bộ môn Sức khoẻ Toàn cầu đã phối hợp với văn phòng VOHUN điều chỉnh nội dung học cho phù hợp với bối cảnh bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời đảm bảo mục tiêu đầu ra của môn học. Với định hướng Một sức khỏe, các học viên đã được hướng dẫn áp dụng công cụ One Health SMART (một công cụ cốt lõi trong thực hành One Health) để hoàn thành bài thi.  

Các bước phân tích được trình bày cụ thể và hướng dẫn học viên thực hành bám sát từng nội dung theo công cụ OH-SMART. Trong đó, 7 học viên đóng 7 vai trò khác nhau là các bên liên quan (Y tế, thú y, môi trường, chính quyền địa phương, … ) trong hoạt động lựa chọn và giải quyết một vấn đề One Health.

Buổi thi hết môn đã được nhóm học viên trình bày với sự tham gia đánh giá của TS Phạm Đức Phúc, Điều phối viên Mạng lưới các Trường Đại học Một sức khoẻ tại Việt Nam (VOHUN) và các giảng viên Bộ môn Sức khoẻ Toàn cầu. Các học viên đều rất hào hứng và đánh giá cao tính ứng dụng của bài tập, từ đó có phần chuẩn bị công phu và thành công trong việc ứng dụng công cụ OH-SMART để lựa chọn và giải quyết một vấn đề sức khỏe. Cuối cùng, TS. Phạm Đức Phúc đã chúc mừng bộ môn và các học viên đã hoàn thành tốt môn học này, đồng thời đề xuất  Bộ môn tiếp tục hoàn thiện khung chương trình môn học này theo hướng có tính ứng dụng cao và phù hợp với bối cảnh COVID-19 hiện nay.