CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỌC LIỆU SPMPH

  • 28/12/2021
Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tối ưu hóa công tác giảng dạy của giảng viên và học tập cho sinh viên, học viên.
Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng phối hợp với Dự án CDC-HMU do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) Việt Nam tài trợ, tổ chức Hội thảo Tập huấn sử dụng Hệ thống học liệu SPMPH.

1.Thời gian:
      - 14h00 - 16h30 ngày 28/12/2021
      - Đăng ký tham gia: https://bit.ly/HocLieuSPMPH
      - Hạn đăng ký: 17h00 thứ 2, ngày 27/12/2021
  1. Hình thức tập huấn:
       - Trực tiếp
       - Trực tuyến qua Zoom:
  1. Đối tượng tham gia:
       - Giảng viên, cán bộ Viện Đào tạo YHDP & YTCC
       - Giáo vị các Bộ môn, Giáo vụ Phòng ĐT-NCKH-HTQT
       - Cán bộ đầu mối phụ trách hoạt động NCKH-CNTT VÀ TT
       - Cán bộ dự án CDC-HMU và các đối tác
       - Cán bộ khác quan tấn Hệ thống học liệu SPMPH
  1. Mục tiêu:
Sau buổi tập huấn, người tham gia có thể xây dựng khóa học trực tuyến bao gồm :
      - Học liệu môn học
      - Lượng giá, bài tập
      - Quản trị lớp học
  1. Yêu cầu:
Người tham gia chuẩn bị trước nội dung 1 khóa học (Đại học/Sau đại học) đã hoặc sẽ triển khai để thực hành, bao gồm:
     - Học liệu môn học: slide, tài liệu tham khảo, video bài giảng, v.v.
     - Lịch học (thời gian học, hình thức học, v.v.)
     - Lượng giá môn học
  • Bài test lượng giá
  • Cách tính điểm, các đầu điểm
     - Danh sách tham gia khóa học (sinh viên, giảng viên) 
                               Chương Trình Hội Thảo

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

13h50-14h00

Đăng nhập vào Zoom hội thảo

   Tất cả các đại biểu

14h00-14h10

Khai mạc chương trình

PGS.ThS. Đỗ Thị Thanh Toàn

14h10-14h30

Quy trình và các yêu cầu khi xây dựng một khóa học trên hệ thống

   ThS. Lê Xuân Hưng

14h30-15h00

Thực hành Thiết kế học liệu

- Thiết kế bài giảng: buổi học online, bài giảng có tương tác, bài giảng video

- Tải học liệu lên hệ thống

   ThS. Lê Xuân Hưng

15h00-15h20

Thực hành Lượng giá

- Thiết kế bộ câu hỏi lượng giá

- Tải bài tập lên hệ thống

- Giao bài tập và chấm điểm

 

   ThS. Đinh Thái Sơn

15h20-15h30

Nghỉ giải lao

 

15h30-16h00

Trao đổi và thảo luận

    Tất cả các đại biểu

16h20-16h30

Tổng kết và bế mạc

PGS.ThS. Đỗ Thị Thanh Toàn