Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo trình độ Đại học học kỳ I năm học 2023-2024

  • 23/06/2023
Trường Đại học Y Hà Nội gửi thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo trình độ Đại học học kỳ I năm học 2023-2024.

Nội dung chi tiết xem tại: Thông báo HMU


Nguồn: HMU


?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?