Y đức - Tâm lý học

Nhiệm vụ: Bộ môn Y đức và Tâm lý học giảng dạy Đạo đức và tâm lý học, Nhà nước và Pháp luật, Pháp luật ngành y, Tâm lý học quản lý Y tế, Public Health Ethics, Đạo đức Y tế công cộng cho các đối tượng đại học và sau đại học của Trường ĐH YHN và của Viện Đào tạo YHDP và YTCC. Với đội ngũ cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, Bộ môn Y đức và Tâm lý học còn đào tạo các khóa học ngắn hạn chủ đề kỹ năng giao tiếp và công tác xã hội trong bệnh viện, Tâm lý trong lãnh đạo quản lý.  

Liên hệ: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Số 1 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

 

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Trưởng Bộ môn

huongtranthanh@hmu.edu.vn Lý lịch khoa học

TS. Trần Thơ Nhị

Phó trưởng Bộ môn

tranthonhi@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

ngththuy1974@gmail.com

Lý lịch khoa học

ThS. Lê Thị Vũ Huyền

Giảng viên

huyenlevu@gmail.com

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắng

Giảng viên

hongthang@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Tường Vân

Giảng viên

phamtuongvan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

 

 

 

TS. Nguyễn Ngô Quang

Bộ Y tế

quangbyt@yahoo.com

Lý lịch khoa học