Dân số học

Nhiệm vụ: là một đơn vị đào tạo các đối tượng Đại học, Sau đại học của Trường, Viện; đã phát triển chuyên ngành Sức khoẻ sinh sản – Sức khoẻ tình dục (SKSS-SKTD) cho đối tượng Thạc sĩ YTCC quốc tế. Thế mạnh chính của đơn vị là đội ngũ cán bộ chất lượng giàu kinh nghiệm được đào tạo chuyên môn bài bản tại các trường đại học danh tiếng. Các hướng nghiên cứu: Nghiên cứu về chính sách Dân số-KHHGĐ, về các yếu tố liên quan đến dân số và phát triển, các nội dung về SKSS &SKTD…

Liên hệ: Phòng 319, Tầng 3 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

 

 

PGS. Nguyễn Đăng Vững

Trưởng Bộ môn

nguyendangvung@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Phó trưởng Bộ môn

nguyenthuyhanh@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

ThS. Vũ Minh Tuấn

Giảng viên

vuminhtuant@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Trần Thị Thanh Thủy

Giảng viên

tranthanhthuy@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Phạm Thị Thu Trang

trangptt@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

     

TS. Bùi Kim Chi

chibuikim69@gmail.com

Lý lịch khoa học

ThS. Lương Quang Đảng

lgdangvn@gmail.com

Lý lịch khoa học

ThS. Mai Trung Sơn

maitrungson@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

 

 

TS. Nguyễn Hoàng Thanh

nguyenhoangthanh@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học