Tuyển sinh Tiến sĩ ngành Dinh dưỡng

 • 31/05/2022☘️Viện Đào Tạo YHDP & YTCC – Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo "Tiến sĩ ngành Dinh dưỡng" năm 2022 như sau:

☘️ Chỉ tiêu tuyển sinh: 4

☘️ Hình thức đào tạo: Tập trung chính quy

☘️ Thời gian đào tạo:
 • 03 năm đối với: Người đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 Khung TĐQG VN (BSNT/CKII) ngành đúng với ngành đăng kí dự tuyển
 • 04 năm đối với: Người đã tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành đúng/ngành phù hợp
 • Người đã tốt nghiệp: Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (bác sĩ nội trú/bác sĩ chuyên khoa cấp II) ngành phù hợp cần hoàn thiện học phần trình độ thạc sĩ
☘️ Điều kiện dự tuyển:
 • Điều kiện chung: 
     a) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định;

     b)Không bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm đăng kí dự tuyển.

     c) Ứng viên được cơ quan quản lý nhân sự đồng ý tham gia dự tuyển bằng văn bản; Nếu ứng viên không thuộc quản lý của cơ quan nào tại thời điểm đăng ký dự thi (sau đây gọi là ứng viên tự do), cần nộp minh chứng là quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng hoặc cam kết không làm việc, ký hợp đồng với bất kỳ cơ quan/tổ chức nào;

     d) Ứng viên đang là học viên sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội và các cơ sở đào tạo không được đăng ký dự thi. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

 • Văn bằng:
     -  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Giỏi trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
     - Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ/bác sĩ nội trú/bác sĩ chuyên khoa cấp II ngành đúng hoặc phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển đã được Hội đồng Khoa học-Đào tạo phê duyệt.
 • Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

Ứng viên phải là tác giả của ít nhất 01 bài báo có liên quan đến ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển  trong thời gian 36 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học ngành/chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chi khoa học được tính điểm do Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công bố tại thời điểm đăng bài.

 • Yêu cầu về ngoại ngữ

Ứng viên là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
        a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

        b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học các ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

        c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định còn hiệu lực tính đến ngày đăng kí dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố;

        d) Ứng viên là công dân nước ngoài học chương trình tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Ứng viên là công dân nước ngoài học chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu trong mục 2.3.

 • Kinh nghiệm công tác chuyên môn

       a) Ứng viên có ít nhất 24 tháng công tác trong ngành/chuyên ngành dự tuyển sau khi tốt nghiệp tính đến ngày đăng kí dự tuyển

       b) Kinh nghiệm công tác của ứng viên có thể được thay thế bằng bài báo như sau: mỗi năm kinh nghiệm công tác được thay bằng 01 bài báo liên quan đến ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển đăng tải trên các tạp chí khoa học ngành/chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công bố tại thời điểm đăng bài

 • Đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập nghiên cứu

Dự thảo đề cương nghiên cứu, dự thảo kế hoạch học tập và nghiên cứu toàn khóa  của ứng viên soạn thảo theo mẫu của nhà trường, đã được người dự kiến hướng dẫn và lãnh đạo Viện/Khoa/Bộ xác nhận.

 • Giấy chấp thuận hướng dẫn

Được sự đồng ý chấp thuận hướng dẫn bằng văn bản của người dự kiến hướng dẫn đủ tiêu chuẩn theo quy theo quy chế, quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ .

 • Thư giới thiệu

Thư giới thiệu của tối thiểu 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với ứng viên và am hiểu chủ đề thuộc ngành/chuyên ngành mà ứng viên dự định nghiên cứu.


☘️ Hình thức tuyển sinh

 • Hình thức: Xét tuyển

        - Đánh giá Hồ sơ dự tuyển

        - Đánh giá đề cương nghiên cứu, kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa và phỏng vấn đánh giá năng lực

 • Ngành tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp: Dinh dưỡng🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁