Tổng kết một số hoạt động tháng 7/2022 bộ môn Tổ chức quản lý y tế

  • 31/07/2022

Trong tháng 7, bộ môn Tổ chức và quản lý y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và tổng kết điểm cho các đối tượng Thạc sỹ quản lý bệnh viện, Nghiên cứu sinh Quản lý y tế và ôn thi đầu vào Tổ chức quản lý y tế cho các đối tượng dự thi Thạc sỹ Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và Chuyên khoa II Quản lý y, hướng dẫn sinh viên thực địa…

Về đào tạo liên tục, bộ môn Tổ chức và quản lý y kết hợp với một số trung tâm đào tạo tổ chức các lớp lớp đào tạo Quản lý bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện cho Bệnh viện Bãi Cháy và một số đơn vị khác.

Trong tháng 8, bộ môn dự kiến tiếp tục mở lớp Quản lý bệnh viện và Quản lý chất lượng bệnh viện, Quản lý nguy cơ và đảm bảo an toàn người bệnh online và trực tiếp. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ bộ môn để đăng ký tham gia học.

Hình thức học: trực tiếp/ online qua Zoom.
Chi phí: 2.500.000 VNĐ/ học viên

Email liên hệ: tcqlyt.hmu@gmail.com hoặc phungthanhhung@hmu.edu.vn
Số điện thoại: Phùng Thanh Hùng 0986989126.