Tổng kết một số hoạt động tháng 5/2022 bộ môn Tổ chức quản lý y tế

  • 04/06/2022

Trong tháng 5, không chỉ giảng dạy các lớp Đại học  và Sau Đại học, bộ môn Tổ chức và quản lý y tế đã tổ chức hội đồng báo cáo bài tập cho học viên CKII Sơn Tây tại địa phương trong khuôn khổ môn.

Bộ môn cũng đã phối hợp phòng ĐT – NCKH – HTQT tổ chức kì thi tốt nghiệp cho Cử nhân YTCC với kết quả thi tốt đẹp.
Bên cạnh đó, bộ môn Tổ chức và quản lý y kết hợp với một số trung tâm đào tạo tổ chức 03 lớp đào tạo Quản lý bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện trực tuyến và lớp Quản lý bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, truyền tải hướng dẫn những nội dung liên quan về quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng, lập kế hoạch bệnh viện, an toàn người bệnh v….

Hình thức học: trực tiếp/ online qua Zoom.
Chi phí: 2.500.000 VNĐ/ học viên

Hãy đăng ký nếu bạn muốn đăng kí khóa học hoặc trong thời gian tới, bạn hoặc cơ quan y tế của bạn có nhu cầu đào tạo về QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ NGUY CƠ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN NGƯỜI BỆNH, LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ, QUẢN LÝ NHÂN LỰC, v...v...

Email liên hệ: tcqlyt.hmu@gmail.com hoặc phungthanhhung@hmu.edu.vn
Số điện thoại: Phùng Thanh Hùng 0986989126.