Tổng kết hoạt động đào tạo liên tục tháng 4/2022

  • 30/04/2022
Trong tháng 4/2021, bộ môn Tổ chức và quản lý y tế kết hợp với một số trung tâm đào tạo đã tổ chức 2 lớp Đào tạo Quản lý bệnh viện (12-17/4) và Quản lý chất lượng bệnh viện (14-18/4).
Giảng viên của khóa học là PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu, ThS. Phùng Thanh Hùng và ThS. Bùi Thị MỸ Anh


Hình thức học: trực tiếp/ online qua Zoom.
Chi phí: 2.500.000 VNĐ/ học viên
Hãy đăng ký nếu bạn muốn đăng kí khóa học hoặc trong thời gian tới, bạn hoặc cơ quan y tế của bạn có nhu cầu đào tạo về QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ NGUY CƠ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN NGƯỜI BỆNH, LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ, QUẢN LÝ NHÂN LỰC, v...v...
Email liên hệ: tcqlyt.hmu@gmail.com hoặc phungthanhhung@hmu.edu.vn
Số điện thoại: Phùng Thanh Hùng 0986989126.