Tổ chức và quản lý y tế - Thạc sỹ YTCC và Nội trú YHDP

 • 29/03/2022Môn học:
Tổ chức và Quản lý  y tế

Đối tượng: Thạc sĩ Y tế công cộng, Nội trú YHDP

Hình thức: Trực tuyến

Giới thiệu bộ môn Tổ chức và quản lý y tế: tại đây

Link khóa học: tại đây

 1. Qui trình môn học
 2.     Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây)
 •         Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google

Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)

 •         Không đăng ký, không được xếp nhóm
 •         Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học
 1. Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây 
 •         Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
 •         Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
 •         Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học
 1.     Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
 •         Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học
 •         Xem tài liệu môn học
 •         Hoàn thành yêu cầu sau mỗi bài chậm nhất 24 giờ sau buổi học
 1.     Nộp yêu cầu sau mỗi buổi học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
 2.     Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây

 Hướng dẫn sử dụng hệ thống học liệu (điểm danh, nộp sản phẩm, hoàn thành yêu cầu bài học): tại đây

Trưởng nhóm khai báo thông tin tại đây

 Link học trực tuyến

- Bộ môn sẽ phổ biến quy định môn học và hướng dẫn đăng nhập hệ thống để truy cập nguồn học liệu vào cuối buổi học, học viên lưu ý không thoát Zoom sau khi bài giảng kết thúc.