[Thống kê tin học ứng dụng] CKII - Sơn Tây, 2023

 • 12/01/2023
> Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp…): Thi trắc nghiệm lý thuyết

> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Tham gia đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% (cá nhân)
 4. Nộp sản phẩm cá nhân tóm tắt (kết thúc môn học)

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


Lịch học 

Buổi Bài giảng
1 Đại cương về Thống kê y tế và các biến số nghiên cứu 
2 Phân bố số liệu
3 Thống kê mô tả: Tổng hợp và tóm tắt số liệu
4 Hướng dẫn thực hành thống kê mô tả trên Stata (quản lý số liệu, mô tả số liệu)
5 Thống kê suy luận: ước lượng và kiểm định
Lựa chọn test thống kê so sánh sự khác biệt giữa các biến định lượng (quan sát độc lập) 
6 Lựa chọn test thống kê so sánh sự khác biệt giữa các biến định tính (quan sát độc lập) 
7 So sánh ghép cặp
8 Phân tích mối tương quan giữa 2 biến (định lượng, định tính)
9 Hướng dẫn thực hành phần mềm Epidata 
10 Hướng dẫn thực hành thống kê suy luận bằng phần mềm Stata(1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký


(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giảng
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài


(3) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây

(4) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây


BÁO CÁ NHÂN
(yêu cầu tại đây)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn
 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu

> Tài liệu tham khảo
 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu

 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây

 6. Đăng ký mua sách tại đây

> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443