[Thống kê nâng cao] Cao học - CK1 (Viện Đào tạo YHDP&YTCC)

 • 22/01/2024


Môn học: Thống kê nâng cao
Đối tượng: CH/CKI/NT: YHDP, YTCC, DD
Hình thức: Trực tiếp

> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (Danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp yêu cầu sau mỗi buổi học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5) Nộp bài tập kết thúc môn học tại đây

> Khai báo thông tin trưởng nhóm tại đây
- Nhóm tối đa 5 học viên có thể theo hoặc không theo chuyên ngành
- Thành viên nhóm tự chọn nhóm và khai báo
- Không tạo thêm sheet mới

>> Video hướng dẫn tại đây
>> Tài liệu hướng dẫn tại đây


> Hướng dẫn sử dụng hệ thống học liệu (điểm danh, nộp sản phẩm, hoàn thành yêu cầu bài học): tại đây

> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80%
 4. Nộp đúng thời gian các yêu cầu môn học > 80%
 5. Hoàn thành bài tập tự chọn: hoàn thành phần phương pháp trong đề cương nghiên cứu sinh


> Điểm môn học
 = 80% điểm bài tập cuối khóa học + 20% học phần

Điểm học phần (20%) = Hoàn thành các yêu cầu môn học + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Yêu cầu môn học: Yêu cầu học viên tự giác hoàn thành các yêu cầu sau mỗi buổi học để giảng viên có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: Yêu cầu học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để giảng viên có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2) 
Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) Liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đăng ký nhiều lần. 
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google
> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học
> Xem tài liệu môn học
> Hoàn thành yêu cầu sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp yêu cầu sau mỗi bài học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây

(4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây


(5) Nộp bài tập cuối môn học


> Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học
 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu
 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây
 6. Đăng ký mua sách tại đây


Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443