Thông báo tổ chức "Hội thảo chiến lược về hợp tác phát triển nghiên cứu và đào tạo giữa Đại học Queensland và các đối tác Việt Nam"

  • 03/10/2023
🌐🌐Với mục đích thực hiện sáng kiến mới nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng và mạng lưới các đối tác trong hệ thống giáo dục sức khỏe của Việt nam với Đại Học Queensland của Australia, Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Hội thảo chiến lược về hợp tác phát triển nghiên cứu và đào tạo giữa Đại học Queensland và các đối tác Việt Nam".

?Thời gian: Ngày 4-5/10/2023
?Địa điểm: P.514 toà nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

🍁Trân trọng kính mời thầy/cô quan tâm đến tham dự!
🍁
Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁
🌐Website:https: spmph.edu.vn