Thông báo tổ chức chương trình "Chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11/2023"

  • 16/11/2023

🌼🌼Viện Đào tạo YHDP & YTCC xin thông báo tổ chức chương trình "Chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11/2023" bao gồm những nội dung sau đây:

✅Thời gian: 10h00 -11h30 Thứ hai, ngày 20/11/2023.

✅Địa điểm: Phòng 514 nhà A7 Viện Đào tạo YHDP&YTCC

✅ Thành phần: Toàn thể Toàn cán bộ Viện ĐT YHDP và YTCC và khách mời