Thảo luận Dự án Hợp tác cấu phần Kháng kháng sinh AMR và Phòng chống nhiễm khuẩn IPC

  • 17/03/2024
🌐🌐Chiều ngày 14/3/2024, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã có buổi làm việc với đoàn CDC Hoa Kỳ về việc: Thảo luận dự án hợp tác cấu phần Kháng kháng sinh AMR (Antimicrobial Resistance) và Phòng chống nhiễm khuẩn IPC (Infection Prevention and Control).
Buổi thảo luận bao gồm các nội dung về: Hoạt động One Health; Hoạt động của cấu phần AMR/IPC trong năm 2024; Hoạt động/ ý tưởng dự kiến của AMR/ IPC trong năm 2025.
🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁