Tập thể và cán bộ Viện Đào tạo YHDP và YTCC nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

  • 18/10/2022

Với bao khó khăn, áp lực trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19, các cán bộ, nhân viên  của Viện cùng đội ngũ y bác sĩ trong cả nước thực hiện tốt chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác.

 

Những đóng góp của tập thể Viện được Nhà trường và Bộ Y tế ghi nhận, cụ thể :

  • 9 tập thể gồm Viện và 8 đơn vị trực thuộc đạt Bằng khen của Bộ Y tế:
  • 02 cán bộ Viện đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
  • 21 cán bộ đạt Bằng khen của Bộ Y tế
Xin chúc mừng Viện và trân trọng cảm ơn các cán bộ đã đóng góp cho thành công của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng nói riêng và cho Trường Đại học Y Hà Nội.


Cán bộ nhận Bằng khen của Bộ Y tế

Cán bộ nhận Bằng khen của Bộ Y tế

Cán bộ nhận Bằng khen của Bộ Y tế

Cán bộ nhận Bằng khen của Bộ Y tế