Tập thể & cá nhân xuất sắc của Viện nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế

  • 17/08/2023

☘️☘️Ngày 16/8/2023, trong chương trình giao ban Ban giám hiệu với các Trưởng đơn vị quý II/2023, Ban tổ chức đã trao bằng khen cho các tập thể & cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2021-2022.

?Trong số 3 tập thể và 7 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, Viện Đào tạo YHDP & YTCC vinh dự có 3 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
?PGS.TS.BS Lê Minh Giang – Trưởng Bộ môn Dịch tễ học
?PGS.TS.BS Lê Thị Thanh Xuân – Trưởng Bộ môn Sức khoẻ nghề nghiệp
?TS. Đỗ Nam Khánh – Giảng viên Viện ĐT YHDP & YTCC, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội

?Trong số 27 tập thể & 82 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2021-2022”, Viện Đào tạo YHDP & YTCC vinh dự có 5 tập thể tiêu biểu được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:
?Bộ môn Dân số & Sức khoẻ sinh sản
?Bộ môn Sức khoẻ nghề nghiệp
?Bộ môn Giáo dục & Nâng cao sức khoẻ
?Bộ môn Tổ chức & Quản lý y tế
?Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế


❤️
❤️Xin chúc mừng Viện Đào tạo YHDP & YTCC !

Nguồn Ảnh: HMU


?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?

Tin theo danh mục