Quyết định ban hành Chương trình đào tạo

  • 31/07/2023
Viện Đào tạo YHDP & YTCC - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo quyết định ban hành Chương trình đào tạo như sau:

1. Quyết định ban hành Chương trình Đào tạo BS YHDP Xem tại đây
    
2. Quyết định ban hành Chương trình Đào tạo CN YTCC Xem tại đây

3. Quyết định ban hành Chương trình Đào tạo CN Dinh dưỡng Xem tại đây
?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?