Quản lý chất lượng bệnh viện

  • 21/11/2021

Trong tuần qua từ ngày 15-19/11/2021, bộ môn Tổ chức và quản lý y tế đã tham gia giảng trực tiếp khóa Quản lý chất lượng bệnh viện với đối tượng là học viên Bệnh viện Phụ Sản Thiện An và Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn. Nội dung khóa học kết hợp lý thuyết với thực hành các nội dung then chốt của Quản lý chất lượng như Tổng quan về Quản lý chất lượng bệnh viện, Xây dựng chỉ số và đo lường chất lượng bệnh viện, Sự cố y khoa và Lập kế hoạch cải tiến chất lượng.

Ngày 26/11, bộ môn tiếp tục mở lớp Quản lý chất lượng bệnh viện online.

Hãy đăng ký nếu trong thời gian tới, bạn hoặc cơ quan y tế có nhu cầu đào tạo về QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ NGUY CƠ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN NGƯỜI BỆNH, LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ, QUẢN LÝ NHÂN LỰC, v...v...

Chi phí: 2.000.000 - 2.500.000 VNĐ/ học viên (tùy khóa học và hình thức giảng dạy)

Email liên hệ: tcqlyt.hmu@gmail.com hoặc 
Số điện thoại: Phùng Thanh Hùng 0986989126.