[Nghiên cứu khoa học] Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương 2023

 • 10/01/2023> Hình thức thi hết môn NKCH(test trên máy, tự luận, vấn đáp…): Thi trắc nghiệm lý thuyết

> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Tham gia đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% (cá nhân)
 4. Nộp sản phẩm cá nhân tóm tắt (kết thúc môn học)

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


Lịch học 

Buổi Bài giảng
1 Khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học. Khái niệm đề cương nghiên cứu và các bước xây dựng đề cương nghiên cứu
2 Phương pháp lựa chọn vấn đề nghiên cứu, cách viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Phương pháp tìm kiếm, viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảo 
3 Các thiết kế nghiên cứu
4 Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu
5 Biến số nghiên cứu, kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu
6 Bài thực hành 1: Viết đề cương nghiên cứu (xây dựng các nội dung từ Bài 1 - Bài 5)
7 Phân tích số liệu và tổng hợp, trình bày số liệu trong nghiên cứu khoa học
8 Quản lý chất lượng nghiên cứu. Sai số, nhiễu và phương pháp khống chế
9 Đạo đức nghiên cứu. Lập kế hoạch nhân lực, thời gian và kinh phí
10 Một số quy định khi viết đề cương nghiên cứu, học phần trình độ tiến sĩ, chuyên đề nghiên cứu, và luận án tiến sĩ. Các quy định khi viết danh pháp Quốc tế, tài liệu thm khảo và các quy định khác về đào tạo sau đại học
11 Bài thực hành 2: Viết đề cương nghiên cứu (xây dựng nội dung từ Bài 6 - Bài 8)
(1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký


(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giảng
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài


(3) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây

(4) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CÁ NHÂN TÓM TẮT (4-5 trang, mẫu tham khảo và yêu cầu tại đây)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn
 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu

> Tài liệu tham khảo
 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu

 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây

 6. Đăng ký mua sách tại đây

> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443