[Nghiên cứu khoa học và Thống kê] Y3 Dinh Dưỡng, 2023

 • 19/08/2023> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5.1) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử cuối môn học) tại đây

> Yêu cầu phân nhóm:

 1. Tối đa 5 thành viên trong 1 nhóm
 2. Học viên chủ động trao đổi và chọn nhóm của mình
 3. Không đăng ký nhóm, không có điểm thực hành môn học

> Hình thức thi hết môn NKCH(test trên máy, tự luận, vấn đáp…):
 Thi trắc nghiệm lý thuyết


> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% (cá nhân)
 4. Nộp đúng thời gian các sản phẩm từng ngày học theo yêu cầu môn học > 80% (nhóm)
 5. Nộp sản phẩm nhóm (kết thúc môn học)
 6. Nộp sản phẩm cá nhân tóm tắt (kết thúc môn học)

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2)
Đăng ký học tại đây (Đăng ký thành công tại đây - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google

> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giảng
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
Đại diện nhóm nộp sản phẩm  yêu cầu của từng bài học theo thời gian quy định


(4)
 Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây


(5) Nộp đề cương nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
(cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CHUNG CỦA NHÓM

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn

  • Ghi rõ Lớp, nhóm, tên thành viên

  • Đề cương nghiên cứu (1 bản)

  • Bài trình bày (1 bản)

  • Chấm điểm đề cương nhóm (01 bản) tại đây

   • Điền đầy đủ thông tin

   • Vai trò của thành viên trong từng mục (để trống cột điểm)

  • Các câu hỏi cần trả lời trong từng phần của đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

  • Các hướng dẫn liên quan đến trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây (không giới hạn số trang)

  • Mẫu bài trình bày: tải tại đây (không đề tên thày/cô hướng dẫn)

  • Mẫu trang bìa đề cương nghiên cứu: trang trước, trang sau (không đề tên thày/cô hướng dẫn)

  • Nội dung và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp: tại đây
 2. Nộp bản mềm: tại đây

  • Đề cương nghiên cứu

  • Bài trình bày

  • Đánh giá % tham gia của thành viên trong nhóm: tại đây

  • Thời gian: theo lịch môn học

  • Mỗi nhóm chỉ cư 1 người đại diện để nộp

Học viên được yêu cầu làm theo nhóm đã được phân, mỗi thành viên được yêu cầu tham gia đồng đều như nhau.

Điểm đề cương nhóm sẽ được tính chung cho cả nhóm và dựa vào mức đóng góp của thành viên> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443