[Nghiên cứu khoa học Nâng cao] Nghiên cứu sinh

 • 28/02/2022


Môn học: Nghiên cứu khoa học Nâng cao - 1
Đối tượng: Học viên năm nhất chương trình đào tạo NCS
Hình thức: Trực tuyến
Lịch học: tại đây

> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp yêu cầu sau mỗi buổi học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5) Nộp bài tập kết thúc môn học tại đây

> Hướng dẫn sử dụng hệ thống học liệu (điểm danh, nộp sản phẩm, hoàn thành yêu cầu bài học): tại đây

> Trưởng nhóm khai báo thông tin tại đây

> Link học trực tuyến
- Buổi học đầu tiên:
13h30 chiều thứ 2 ngày 28/02/2022. Bộ môn sẽ phổ biến quy định môn học và hướng dẫn đăng nhập hệ thống để truy cập nguồn học liệu vào cuối buổi học, học viên lưu ý không thoát Zoom sau khi bài giảng kết thúc. 
https://zoom.us/j/93125041170?pwd=SUFMZjVRR0RJK1lXandPbGdGdVVIUT09 
Meeting ID: 931 2504 1170
Passcode: BMTK2022

- Các buổi học còn lại: sử dụng link cập nhật trên hệ thống học liệu để vào học và điểm danh


> Hình thức thi hết môn NKCH (test trên máy, tự luận, vấn đáp…):
 

Học viên hoàn thành 1 trong 3 bài tập tự chọn 

 1. Hoàn thành phần phương pháp trong đề cương nghiên cứu sinh
 2. Đánh giá bài báo khoa học


> Điều kiện được thi hết môn/học phần

 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80%
 4. Nộp đúng thời gian các yêu cầu môn học > 80%
 5. Hoàn thành bài tập tự chọn: hoàn thành phần phương pháp trong đề cương nghiên cứu sinh/ bài chuyên đề tổng quan/ đánh giá bài báo khoa học.


> Điểm môn học
 = 80% điểm bài tập cuối khóa học + 20% học phần

Điểm học phần (20%) = Hoàn thành các yêu cầu môn học + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Yêu cầu môn học: Yêu cầu học viên tự giác hoàn thành các yêu cầu sau mỗi buổi học để giảng viên có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: Yêu cầu học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để giảng viên có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2) 
Đăng ký học tại đây (Đăng ký thành công tại đây - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google
> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học
> Xem tài liệu môn học
> Hoàn thành yêu cầu sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp yêu cầu sau mỗi bài học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
Học viên hoàn thành yêu cầu tương ứng với mỗi buổi học như sau: 

Buổi học

Yêu cầu

Thời gian

Bài 1: Cấu trúc và thành phần của luận án tiến sĩ y học. Giới thiệu qui định luận án tiến sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội.

1. Đăng ký môn học
2. Khai báo tên đề tài + mục tiêu
3. Xây dựng khung cấu trúc các phần của luận án theo quy định

Trước 11h59 của ngày hôm sau

Bài 2 (Buổi 1): Thiết kế nghiên cứu can thiệp

Tìm 1 bài báo (TA hoặc TV) có sử dụng thiết kế nghiên cứu can thiệp
- Trình bày đặc điểm và phân loại thiết kế nghiên cứu can thiệp
- Mô tả quy trình thực hiện
- Trình bày công thức  và cỡ mẫu
- Liệt kê các khó khăn khi triển khai NC can thiệp và một số giải pháp nếu có

 

Trước 11h59 của ngày hôm sau

 

Bài 2 (Buổi 2): Thiết kế nghiên cứu can thiệp

Bài giảng 3 (Buổi 1): Một số nội dung chính trong các nghiên cứu y học

Tìm 1 bài báo (TA hoặc TV):
- Xác vấn đề nghiên cứu, câu hỏi NC, mục tiêu NC
- Thiết kế nghiên cứu, biến số NC, xác định kết cục NC chính (primary outcomes) và các yếu tố liên quan (covariates)
- Cỡ mẫu và chọn mẫu
- Chiến lược phân tích số liệu nghiên cứu theo các kết cục NC chính nếu có

 

Trước 11h59 của ngày hôm sau

Bài giảng 3 (Buổi 2): Một số nội dung chính trong các nghiên cứu y học

Bài giảng 4 (Buổi 1): Hướng dẫn đọc và phân tích bài báo khoa học.

1. Đọc và phân tích bài báo khoa học NCS được giao hoặc chọn 1 bài báo liên quan đến chủ đề nghiên cứu
2. Trích dẫn được thông tin từ bài báo khóa học phía trên

 

Trước 11h59 của ngày hôm sau

Bài giảng 4 (Buổi 2): Hướng dẫn đọc và phân tích bài báo khoa học.

Bài giảng 5 (Buổi 1): Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm

- Tìm 10 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề nghiên cứu
- Lưu tài liệu tham khảo trên zotero
- Đồng bộ tài liệu tham khảo
- Chia sẻ với tài khoản bộ môn
- Trích dẫn 10 tài liệu tham khảo trên 1 đoạn văn và liệt kê danh sách tài liệu đã trích dẫn

Trước 11h59 của ngày hôm sau

Bài giảng 5 (Buổi 2): Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm

- Khởi tạo bộ công cụ nghiên cứu trên REDCap
- Nhập dữ liệu thử
- Chia sẻ với tài khoản bộ môn

Trước 11h59 của ngày hôm sau

Bài giảng 6: Hướng dẫn nộp hồ sơ Hội đồng đạo đức

1. Tạo tài khoản

2. Hoàn thiện đủ các yêu cầu của hồ sơ

3. Nộp và xuất ra được file pdf

Trước 11h59 của ngày hôm sau


(4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây

Quy định đặt tên trên zoom

 1. Vào đường link tại đây
 2. Copy tên tương ứng trong cột Zoom 
 3. Điền vào tài khoản Zoom khi tham gia học. Tham khảo cách đổi tên tại đây
 4. Khi cần phát biểu phải giơ tay. Tham khảo cách giơ tay trên zoom tại đây

Điểm danh trên zoom: quy định tại đây

 1. Các trường hợp không bật webcam sẽ tự động bị ẩn -> không được tính tham gia buổi học (hệ thống tự động)
 2. Các trường hợp có bật nhưng không có hình ảnh khuong mặt -> không được tính tham gia buổi học (chụp màn hình)
 3. Các trường hợp gọi nhưng không trả lời -> không được tính tham gia buổi học

Lưu ý: 

Hiện đã có 1 số trường hợp 

 1. Để ảnh đại diện là hình ảnh chụp bản thân trong tư thế ngồi
 2. hoặc đoạn video để đối phó thay vì bật webcam theo quy chế
 3. Bật webcam nhưng không có mặt

Trường hợp cần ra ngoài trong buổi học

 1. Khi cần ra ngoài sẽ nhắn tin trên hệ thống để đc lưu lại
 2. Bm sẽ đối chiều thời điểm chụp so với trc đó 5-10' nếu có lưu tin nhằn thì xem đã xin phép.
 3. Các trường hợp khác xem vắng ko lý do


(5) Nộp bài tập cuối môn học 

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn
  • Ghi rõ Lớp, nhóm, tên thành viên
  • Bài tập cá nhân (1 bản)
  • Bài trình bày của bài tập cá nhân (1 bản)
  • Mẫu bài trình bày: tải tại đây (không đề tên thày/cô hướng dẫn)
  • Mẫu trang bìa đề cương nghiên cứu: trang trước, trang sau (không đề tên thày/cô hướng dẫn)
 1. Nộp bản mềm:tại đây
  • Bài tập cá nhân
  • Bài trình bày của bài tập cá nhân
 1. Thời gian: thứ 6 của tuần học tiếp theo sau khi kết thúc lịch giảng
 2. Yêu cầu: tại đây


> Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học
 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu
 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây
 6. Đăng ký mua sách tại đây

Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443