[Nghiên cứu khoa học] Chuyên khoa 2 (tháng 4 năm 2023)

 • 17/04/2023Link Zoom buổi học 18/04/2023

https://zoom.us/j/92279269381?pwd=emdEVmF4WGtoZUxwOGYveUpaVmNzdz09

Meeting ID: 922 7926 9381

Passcode: BMTK2023> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5.1) Nộp đề cương nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây >>  (5.2) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

>> Video hướng dẫn tại đây
>> Tài liệu hướng dẫn tại đây


> Hình thức thi hết môn NKCH (test trên máy, tự luận, vấn đáp…):
 Thi trắc nghiệm lý thuyết


> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Tham gia tất cả cả các buổi học
 2. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% (cá nhân)
 3. Nộp đề cương cá nhân

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2)
Đăng ký học tại đây (Đăng ký thành công tại đây - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google

> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.3) Nhóm trưởng theo chuyên ngành khai báo thông tin tại đây

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giang
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
Đại diện nhóm nộp sản phẩm  yêu cầu của từng bài học theo thời gian quy định

Buổi

Tên bài

1

Bài 1. Tổng quan về NCKH. Xu hướng triển khai NCKH trong giai đoạn hiện nay. Xác định câu hỏi và mục tiêu NC.

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

2. Phân tích được cách tiếp cận triển khai NCKH hiện nay

3. Xác định được câu hỏi (theo loại thiết kế NC) và mục tiêu NC.

2

Bài 2. Câc loại thiết kế nghiên cứu trong y học

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính và ứng dụng của các loại thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản

2. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính và ứng dụng của thiết kế nghiên cứu định tính

3. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính, và ứng dụng của các loại thiết kế nghiên cứu tổng quan

4. Phân tích các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn được thiết kế phù hợp cho đề tài nghiên cứu

3

Bài 3. Tổng quan tài liệu

Mục tiêu:

1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về phương pháp tổng quan tài liệu

2. Xác định được các nguồn TL tham khảo và xây dựng kế hoạch tìm kiếm TL về chủ đề NC quan tâm.

3. Trình bày được nguyên tắc cơ bản trong trích dẫn nội dung và nguồn TL theo một số hệ thống trích dẫn.

4. Quản lý tài liệu tham khảo theo phần mềm Zotero/Endnote

4

Bài 4. Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu theo thiết kế NC

Mục tiêu:

1. Phân tích các lý do phải tính cỡ mẫu và chọn mẫu

2. Trình bày được các phương pháp chọn mẫu

3. Trình bày được một số cách tính cỡ mẫu theo loại thiết kế nghiên cứu

4. Áp dụng phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu cho đề tài nghiên cứu.

5

Bài 5. Biến số, kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu

Mục tiêu:

1. Trình bày được định nghĩa và phân loại biến số trong nghiên cứu.

2. Xác định các biến số, chỉ số cho nghiên cứu

3. Trình bày các kỹ thuật thu thập số liệu và công cụ thu thập số liệu

4. Xác định kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu cho nghiên cứu

6

Bài 6. Quản lý và phân tích số liệu NC

Mục tiêu:

1.   Trình bày được các nguyên tắc quản lý số liệu nghiên cứu

2.   Outcomes, covairiate

2. Lập kế hoạch phân tích theo bản chất số liệu và loại thiết kế nghiên cứu

3. Lập kế hoạch dự kiến kết quả nghiên cứu

7

Bài 7: Tìm kiếm, khai thác và quản lý TLTK

8

Bài 8. Đạo đức trong NC

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm đạo đức nghiên cứu trong các nghiên cứu y sinh học

2. Nêu được các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu trong nghiên cứu y sinh học

3. Xác định được các khía cạnh đạo đức nghiên cứu của đề tài đã chọn

9

Bài 9. Giới thiệu một số bộ bảng kiểm NC cho NC báo cáo chùm ca, NC cắt ngang, NC tổng quan, NC quasi và thực hành xây dựng ý tưởng/đề cương NC

Mục tiêu:

1. Phân tích được thành phần của bảng kiểm đề cương NC

2. Xây dựng ý tưởng NC (CK2, ThS ƯD)/đề cương nghiên cứu (ThS NC).(4)
 Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây

Quy định đặt tên trên zoom

1. Vào đường link tại đây
2. Copy tên tương ứng trong cột Zoom
3. Điền vào tài khoản Zoom khi tham gia học. Tham khảo cách đổi tên tại đây

4. Khi cần phát biểu phải giơ tay. Tham khảo cách giơ tay trên zoom tại đây


Điểm danh trên zoom

1. Các trường hợp không bật webcam sẽ tự động bị ẩn -> không được tính tham gia buổi học (hệ thống tự động)

2. Các trường hợp có bật nhưng không có hình ảnh khuong mặt -> không được tính tham gia buổi học (chụp màn hình)

3. Các trường hợp gọi nhưng không trả lời -> không được tính tham gia buổi học

Lưu ý:

Hiện đã có 1 số trường hợp

1. Để ảnh đại diện là hình ảnh chụp bản thân trong tư thế ngồi

2. hoặc đoạn video để đối phó thay vì bật webcam theo quy chế

3. Bật webcam nhưng không có mặt

Trường hợp cần ra ngoài trong buổi học

1. Khi cần ra ngoài sẽ nhắn tin trên hệ thống để đc lưu lại

2. Bm sẽ đối chiều thời điểm chụp so với trc đó 5-10' nếu có lưu tin nhằn thì xem đã xin phép.

3. Các trường hợp khác xem vắng ko lý do


(5) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CÁ NHÂN TÓM TẮT (3-4 trang, mẫu tham khảo tại đây)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn
 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu

> Tài liệu tham khảo
 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu

 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443