[Nghiên cứu khoa học] Cao học - Nội trú (Đợt 4 | Tháng 2-4/2024)

 • 22/02/2024Hướng dẫn đăng nhập hệ thống học liệu và quy định môn học: ngày 13h30 thứ 5 ngày 22/2/2024

https://zoom.us/j/97872022946?pwd=YStOY1pKalRCd0hqWjEwV2lYTjJqUT09 

Meeting ID: 978 7202 2946

Passcode: BMTK2024


Lớp L22: 
Chẩn đoán hình ảnh (25), Da liễu (6), Gây mê hồi sức (9), Truyền nhiễm và CBNĐ (5)


Lớp L23: Hồi sức cấp cứu và chống độc (11), Huyết học - Truyền máu (9), Ngoại khoa (25)

Lớp L24: Nhãn khoa (5), Nội Tim mạch (5), Phẫu thuật tạo hình (4), Phục hồi chức năng (4), Răng - Hàm - Mặt (9), Thần kinh (10), Truyền nhiễm và CBNĐ (5), Y học gia đình (7)

> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> >> (3) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (4) Nộp đề cương cá nhân trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây


> Khai báo thông tin trưởng nhóm tại đây
> Đăng ký nhóm
- Nhóm tối đa 5 học viên có thể theo hoặc không theo chuyên ngành
- Thành viên nhóm tự chọn nhóm và khai báo

>> Video hướng dẫn tại đây
>> Tài liệu hướng dẫn tại đây

> Hình thức thi hết môn NKCH (test trên máy, tự luận, vấn đáp…):
 Thi trắc nghiệm lý thuyết


> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% 
 4. Nộp đề cương cá nhân (kết thúc môn học)

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2)
Đăng ký học > Kiểm tra danh sách đăng ký thành công - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google

> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Thời gian đăng ký: hết ngày đầu tiên của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giảng
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài
Thời hạn hoàn thành: Hết ngày tiếp theo của buổi học. 

Buổi

Tên bài

Yêu cầu sản phẩm

1

Bài 1. Tổng quan về NCKH. Xu hướng triển khai NCKH trong giai đoạn hiện nay. Xác định câu hỏi và mục tiêu NC.

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

2. Phân tích được cách tiếp cận triển khai NCKH hiện nay

3. Xác định được câu hỏi (theo loại thiết kế NC) và mục tiêu NC.

1. Hoàn thành đăng ký môn học
2. Lựa chọn được vấn đề nghiên cứu
3. Xác định được tên đề tài
4. Xác định được mục tiêu nghiên cứu

2

Bài 2. Các loại thiết kế nghiên cứu trong y học

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính và ứng dụng của các loại thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản

BSNT, ThS NC: cross, case series, tổng quan, quasi

ThS ƯD: case series, TQ

2. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính và ứng dụng của thiết kế nghiên cứu định tính

3. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính, và ứng dụng của các loại thiết kế nghiên cứu tổng quan

4. Phân tích các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn được thiết kế phù hợp cho đề tài nghiên cứu

Lựa chọn được thiết kế nghiên cứu (đối đượng, phương pháp, …) 

3

Bài 3. Tổng quan tài liệu

Mục tiêu:

1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về phương pháp tổng quan tài liệu

2. Xác định được các nguồn TL tham khảo và xây dựng kế hoạch tìm kiếm TL về chủ đề NC quan tâm.

3. Trình bày được nguyên tắc cơ bản trong trích dẫn nội dung và nguồn TL theo một số hệ thống trích dẫn.

4. Quản lý tài liệu tham khảo theo phần mềm Zotero/Endnote

Lên được cấu trúc của tổng quan tài liệu

4

Bài 4. Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu theo thiết kế NC

Mục tiêu:

1. Phân tích các lý do phải tính cỡ mẫu và chọn mẫu

2. Trình bày được các phương pháp chọn mẫu

3. Trình bày được một số cách tính cỡ mẫu theo loại thiết kế nghiên cứu

4. Áp dụng phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu cho đề tài nghiên cứu.

1. Xác định được công thức tính toán cỡ mẫu
2. Lựa chọn được phương pháp chọn mẫu

 

5

Bài 5. Biến số, kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu

Mục tiêu:

1. Trình bày được định nghĩa và phân loại biến số trong nghiên cứu.

2. Xác định các biến số, chỉ số cho nghiên cứu

3. Trình bày các kỹ thuật thu thập số liệu và công cụ thu thập số liệu

4. Xác định kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu cho nghiên cứu

1. Xác định được biến số, chỉ số nghiên cứu
2. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập số liệu
3. Xây dựng công cụ nghiên cứu và quy trình tổ chức thu thập số liệu.
4. Xây dựng được quy trình thu thập dữ liệu 

6

Bài 6. Quản lý và phân tích số liệu NC

Mục tiêu:

1.   Trình bày được các nguyên tắc quản lý số liệu nghiên cứu

2.   Outcomes, covariate

2. Lập kế hoạch phân tích theo bản chất số liệu và loại thiết kế nghiên cứu

3. Lập kế hoạch dự kiến kết quả nghiên cứu

Lựa chọn được phương pháp phân tích dữ liệu

7

Bài 7. Đạo đức trong NC

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm đạo đức nghiên cứu trong các nghiên cứu y sinh học

2. Nêu được các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu trong nghiên cứu y sinh học

3. Xác định được các khía cạnh đạo đức nghiên cứu của đề tài đã chọn

1. Trình bày được vấn đề liên quan đến đạo đức trong nghiên cứu
2. Lập được kế hoạch nhân lực, thời gian và kinh phí

8

Bài 8. Tìm kiếm, khai thác và quản lý TLTK

1. Xây dựng được nội dung tổng quan tài liệu
2. Hoàn thành Đặt vấn đề

9

Bài 9. Giới thiệu một số bộ bảng kiểm NC cho NC báo cáo chùm ca, NC cắt ngang, NC tổng quan, NC quasi và thực hành xây dựng ý tưởng/đề cương NC

Mục tiêu:

1. Phân tích được thành phần của bảng kiểm đề cương NC

2. Xây dựng ý tưởng NC (CK2, ThS ƯD)/đề cương nghiên cứu (ThS NC).

Chọn được bảng kiểm phù hợp với mục tiêu và thiết kế nghiên cứu


(3) Nộp đề cương

(3.1) Nộp đề cương nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CHUNG CỦA NHÓM (Không cần in bìa cứng)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn

  • Ghi rõ Lớp, nhóm, tên thành viên

  • Đề cương nghiên cứu (1 bản)

  • Bài trình bày (1 bản)

   • Điền đầy đủ thông tin

   • Vai trò của thành viên trong từng mục (bỏ trống cột điểm)

  • Các câu hỏi cần trả lời trong từng phần của đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

  • Các hướng dẫn liên quan đến trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây (Đối tượng SDH không giới hạn số trang)

  • Mẫu bài trình bày: tải tại đây (không đề tên thày/cô hướng dẫn)

  • Mẫu trang bìa đề cương nghiên cứu: trang trước, trang sau (không đề tên thày/cô hướng dẫn)

 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu

  • Đề cương nghiên cứu

  • Bài trình bày

  • Đánh giá % tham gia của thành viên trong nhóm: tại đây

  • Mỗi nhóm chỉ cư 1 người đại diện để nộp

Học viên được yêu cầu làm theo nhóm đã được phân, mỗi thành viên được yêu cầu tham gia đồng đều như nhau.

Điểm đề cương nhóm sẽ được tính chung cho cả nhóm và dựa vào mức đóng góp của thành viên (Thành viên không tham gia hoặc % tham gia thấp hơn % trung bình tham gia của nhóm sẽ bị trừ điểm tương ứng)

 • Thời gian: trong thứ 2 tiếp theo sau tuần học cuối cùng

(3.2) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CÁ NHÂN TÓM TẮT (4-5 trang, mẫu tham khảo tại đây)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn
 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu
 3. Thời gian: trong thứ 2 tiếp theo sau tuần học cuối cùng


> Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học


> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443