[Nghiên cứu khoa học] Cao học, Nội trú - 05/12/2022

 • 06/12/2022

- SDH-NKCH 6 (Lịch giảng):
Chẩn đoán hình ảnh (23); Da liễu (11); Gây mê hồi sức (18); HH - TM (8)
- SDH-NKCH 7 (Lịch giảng): Hồi sức cấp cứu (25); Nhãn khoa (12); Phẫu thuật tạo hình (4); Răng Hàm Mặt (13)
- SDH-NKCH 8 (Lịch giảng): Ngoại khoa (47); Thần kinh (12)

Lịch giảng đường: cập nhật hàng tuần trên trang web tại đây

> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> >> (3) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Nộp đề cương cá nhân trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

> Khai báo thông tin trưởng nhóm tại đây
> Đăng ký nhóm tại đây
- Nhóm tối đa 5 học viên có thể theo hoặc không theo chuyên ngành
- Thành viên nhóm tự chọn nhóm và khai báo
- Không tạo thêm sheet mới
> Hình thức thi hết môn NKCH (test trên máy, tự luận, vấn đáp…): Thi trắc nghiệm lý thuyết

> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% 
 4. Nộp đề cương cá nhân (kết thúc môn học)

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2)
Đăng ký học tại đây (Đăng ký thành công tại đây - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google

> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Thời gian đăng ký: hết ngày đầu tiên của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giảng
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài
Thời hạn hoàn thành: Hết ngày tiếp theo của buổi học. 

Buổi

Tên bài

Yêu cầu
1

Bài 1. Tổng quan về NCKH. Xu hướng triển khai NCKH trong giai đoạn hiện nay. Xác định câu hỏi và mục tiêu NC.

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

2. Phân tích được cách tiếp cận triển khai NCKH hiện nay

3. Xác định được câu hỏi (theo loại thiết kế NC) và mục tiêu NC.

1. Hoàn thành đăng ký môn học
2. Lựa chọn được vấn đề nghiên cứu
3. Xác định được tên đề tài
4. Xác định được mục tiêu nghiên cứu

2

Bài 2. Câc loại thiết kế nghiên cứu trong y học

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính và ứng dụng của các loại thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản

BSNT, ThS NC: cross, case series, tổng quan, quasi

ThS ƯD: case series, TQ

CK2: quasi experimental

2. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính và ứng dụng của thiết kế nghiên cứu định tính

3. Trình bày được khái niệm, đặc điểm chính, và ứng dụng của các loại thiết kế nghiên cứu tổng quan

4. Phân tích các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn được thiết kế phù hợp cho đề tài nghiên cứu

Lựa chọn được thiết kế nghiên cứu (đối đượng, phương pháp, …)

3

Bài 3. Tổng quan tài liệu

Mục tiêu:

1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về phương pháp tổng quan tài liệu

2. Xác định được các nguồn TL tham khảo và xây dựng kế hoạch tìm kiếm TL về chủ đề NC quan tâm.

3. Trình bày được nguyên tắc cơ bản trong trích dẫn nội dung và nguồn TL theo một số hệ thống trích dẫn.

4. Quản lý tài liệu tham khảo theo phần mềm Zotero/Endnote

Lên được cấu trúc của tổng quan tài liệu

4

Bài 4. Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu theo thiết kế NC

Mục tiêu:

1. Phân tích các lý do phải tính cỡ mẫu và chọn mẫu

2. Trình bày được các phương pháp chọn mẫu

3. Trình bày được một số cách tính cỡ mẫu theo loại thiết kế nghiên cứu

4. Áp dụng phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu cho đề tài nghiên cứu.

1. Xác định được công thức tính toán cỡ mẫu
2. Lựa chọn được phương pháp chọn mẫu

5

Bài 5. Biến số, kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu

Mục tiêu:

1. Trình bày được định nghĩa và phân loại biến số trong nghiên cứu.

2. Xác định các biến số, chỉ số cho nghiên cứu

3. Trình bày các kỹ thuật thu thập số liệu và công cụ thu thập số liệu

4. Xác định kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu cho nghiên cứu

1. Xác định được biến số, chỉ số nghiên cứu
2. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập số liệu
3. Xây dựng công cụ nghiên cứu và quy trình tổ chức thu thập số liệu.
4. Xây dựng được quy trình thu thập dữ liệu

6

Bài 6. Quản lý và phân tích số liệu NC

Mục tiêu:

1.   Trình bày được các nguyên tắc quản lý số liệu nghiên cứu

2.   Outcomes, covairiate

2. Lập kế hoạch phân tích theo bản chất số liệu và loại thiết kế nghiên cứu

3. Lập kế hoạch dự kiến kết quả nghiên cứu

Lựa chọn được phương pháp phân tích dữ liệu

7

Bài 7: Tìm kiếm, khai thác và quản lý TLTK

1. Xây dựng được nội dung tổng quan tài liệu
2. Hoàn thành Đặt vấn đề

8

Bài 8. Đạo đức trong NC

Mục tiêu:

1. Trình bày được khái niệm đạo đức nghiên cứu trong các nghiên cứu y sinh học

2. Nêu được các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu trong nghiên cứu y sinh học

3. Xác định được các khía cạnh đạo đức nghiên cứu của đề tài đã chọn

1. Trình bày được vấn đề liên quan đến đạo đức trong nghiên cứu
2. Lập được kế hoạch nhân lực, thời gian và kinh phí

9

Bài 9. Giới thiệu một số bộ bảng kiểm NC cho NC báo cáo chùm ca, NC cắt ngang, NC tổng quan, NC quasi và thực hành xây dựng ý tưởng/đề cương NC

Mục tiêu:

1. Phân tích được thành phần của bảng kiểm đề cương NC

2. Xây dựng ý tưởng NC (CK2, ThS ƯD)/đề cương nghiên cứu (ThS NC).

Chọn được bảng kiểm phù hợp với mục tiêu và thiết kế nghiên cứu


(3)
Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CÁ NHÂN TÓM TẮT (3-4 trang không bao gồm tài liệu tham khảo, mẫu tham khảo tại đây)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại P609, tầng 6 nhà A7
  1. Hết thứ 2 tuần thứ 3 sau khi kết thúc nội dung lý thuyết
  2. Không cần in trang bìa và đóng quyển
  3. Có thể in 1 hoặc 2 mặt
  4. Để trên tủ trước cửa nếu không có ai
 2. Nộp bản mềm: trên hệ thống học liệu
  1. Hết thứ 6 tuần 2 sau khi kết thúc nội dung lý thuyết
  2. Nộp trên hệ thống tại đây

> Tài liệu tham khảo
 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu

 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây

 6. Đăng ký mua sách tại đây (Giới thiệu nội dung sách tại đây)


> Đăng ký khóa ngắn hạn về Phân tích số liệu: tại đây

> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443