Mời tham gia Hội thảo "Lập kế hoạch và quản lý dựa trên kết quả"

  • 30/09/2022

Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế - Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng dự kiến tổ chức Hội thảo tập huấn Lập kế hoạch và quản lý dựa trên kết quả" vào ngày Thứ Tư 05 tháng 10 năm 2022. Viện trân trọng kính mời các thầy cô, quý đồng nghiệp tham dự hội thảo

Tên Hội thảo: Lập kế hoạch và quản lý dựa trên kết quả" 

Thời gian tổ chức: 8h30 - 16h30 thứ Tư ngày 05/10/2022.

Địa điểm: Phòng 514, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Dưới đây là chương trình hội thảo và đường link đăng ký tham dự Hội hảo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YnRgpdOngY_fLp8LmFrHd2lgKCwnc5KvTxwfE5yhbA8/edit?usp=sharing

Các thầy cô/anh chị vui lòng đánh số 1 vào ô tương ứng nếu đăng ký tham dự và đăng ký ăn trưa tại hội thảo.

Xin trân trọng cám ơn thầy cô và quý đồng nghiệp.

TM Ban Tổ chức.

Hùng - HMU.