KỲ THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NĂM HỌC 2022- 2023

  • 24/05/2023

?Để triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2022-2023, trong thời gian từ ngày 22/5–24/5/23 Viện Đào tạo YHDP&YTCC đã tổ chức thi tốt nghiệp thực hành cho các đối tượng: BS YHDP khóa (2017-2023), CN YTCC khóa (2019-2023), CN Dinh dưỡng khóa (2019-2023), BS YHDP VB2 K7 với 192 sinh viên tại các Bộ môn: BM Dinh Dưỡng, BM Dịch tễ học, BM Tổ chức & Quản lý y tế, BM Sức khỏe nghề nghiệp, BM Sức khỏe môi trường, BM Giáo dục & Nâng cao sức khoẻ.
?Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng ĐT - NCKH - HTQT cùng với các Bộ môn, kỳ thi đã diễn ra suôn sẻ theo đúng quy trình, thí sinh tham gia rất nghiêm túc và chấp hành đầy đủ các quy định của kỳ thi tốt nghiệp.

?Trong tổng số 192 sinh viên tham gia thì có 100% sinh viên đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp thực hành. Các sinh viên đã được đánh giá năng lực khách quan và chính xác.
❤️Xin chúc mừng thành quả của các em và chân thành cảm ơn sự phối hợp của các Bộ môn trong công tác triển khai thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 !

☘️Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế


?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?