Khai giảng khoá học Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

  • 01/03/2024
♻️♻️KHAI GIẢNG LỚP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ♻️♻️
 📛Dự kiến khai giảng: 7/3/3024📛
👉
𝗛𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗶́ 𝟮.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬
👉𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝟒𝟖 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭
👉𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭i𝐞̂́𝐩 & 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧

🎯Đăng ký khóa học các Học viên sẽ được cập nhật nhiều kiến thức hữu ích về 𝑲𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒔𝒐𝒂́𝒕 𝑵𝒉𝒊𝒆̂̃𝒎 𝒌𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 & nhận 𝑪𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝑪𝑴𝑬 do Trường Đại học Y cấp.

📊𝑵𝑯𝑨𝑵𝑯 𝑻𝑨𝒀 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝒀́ & 𝑯𝑶𝑨̀𝑵 𝑻𝑯𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑯𝑶̂̀ 𝑺𝑶̛
🔹01 bản sao văn bằng tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).
🔹01 tờ khai thông tin (theo mẫu).
🔹01 bản photo CMND
🔹02 ảnh 3x4 làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh)

🌞Vui lòng Inbox để được thông tin chi tiết về khoá học

🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́: Phòng 111, Tầng 1 nhà A7, Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN.
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣
Ths. Bùi Việt Ánh - 0914.929.134
Ths. Đặng Quang Tân - 0967.826.889
#Kiemsoatnhiemkhuanbenhvien