Kê khai thông tin cá nhân online TRƯỚC KHI ĐẾN ĐIỂM TIÊM VẮC XIN COVID19 (Thông báo của tổ tiêm chủng số 1 tại Hội trường lớn của Trường Đại học Y Hà Nội)

 • 22/08/2021


Tìm hiểu hông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19


Ngày 21.7.21

Thông báo của tổ tiêm chủng số 1 tại Hội trường lớn của Trường Đại học Y Hà nội

Kính gửi tới tất cả các đơn vị tới tiêm vắc xin COVID-19 tại Hội trường lớn của Trường Đại học Y Hà Nội,

Từ ngày mai 22.7.21, điểm tiêm sẽ áp dụng triệt để việc kê khai thông tin cá nhân online TRƯỚC KHI ĐẾN ĐIỂM TIÊM để giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc và đảm bảo giãn cách phòng chống COVID-19 hiệu quả. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân đi tiêm cần:

 1. Tra cứu và Kê khai thông tin cá nhân (ĐỐI VỚI TIÊM MŨI 1) tại tracuu.spmph.edu.vn hoặc tại spmph.edu.vn/vi-VN/tra-cuu-dang-ki
  • Trường hợp không tìm thấy thông tin vui lòng liên hệ cán bộ đầu mối hoặc sử dụng phiếu in tại đây
  • Danh sách cập nhật lên hệ thống dựa trên sách đơn vị đã đăng ký
 2. Tra cứu thông tin đã khai báo, in phiếu, tiêm mũi 2 và phản ứng sau tiêm tại tracuu.spmph.edu.vn hoặc tại spmph.edu.vn/vi-VN/tra-cuu-dang-ki
 3. THÔNG TIN CẦN THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI TIẾP ĐÓN Ở ĐIỂM TIÊM
 4. In mẫu phiếu sàng lọc và phiếu đồng ý sau khi kê khai xong tại nhà/cơ quan (khuyến khích in hai mặt trên một tờ giấy để tiết kiệm giấy)
 5. Khi đi tiêm nhớ mang phiếu khám sàng lọc, đồng ý ĐÃ IN từ phần mềm kê khai KÈM CMTND/CCCD, thẻ nhân viên của đơn vị đến tiếp đón tại phòng sàng lọc trước cửa Hội trường lớn Trường ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI.
 6. Điền số thứ tự theo danh sách của đơn vị kèm ký hiệu đơn vị mình trên góc trên phải của phiếu sàng lọc (để dễ dàng rà soát DANH SÁCH lãnh đạo đơn vị phê duyệt đảm bảo đúng đối tượng).
 7. Khi đến cửa Hội trường lớn, các cá nhân BẮT BUỘC PHẢI KÊ KHAI Y TẾ online tại: tokhaiyte.vn
 8. Những cá nhân nào có yếu tố dịch tễ, diện F1, F2, F3, có dấu hiệu HO/SỐT không được đến điểm tiêm vắc xin COVID-19
 9. Tra cứu kết quả tiêm chủng tại tiemchung.spmph.edu.vn hoặc tại spmph.edu.vn/vi-VN/tiem-chung-dich-vu

TRÂN TRỌNG

PGS.TS. BS. Lê Thị Thanh Xuân


Tin theo danh mục