Hướng dẫn Khoá học Quản lý bệnh viện Cao học

 • 03/03/2024
Tên khoá học: Quản lý bệnh viện

Đối tượng: Cao học

Thời gian: 04/03 - 19/03/2024

Đường dẫn vào lớp học: tại đây

hoặc spmph.edu.vn --> Trang chủ hệ thống --> Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế --> Đào tạo Sau đại học --> Quản lý bệnh viện Cao học

Lịch giảng lớp học: tại đây

Quy định lớp học: 

Lý thuyết 

 • Đi học đầy đủ, đúng giờ tuân thủ theo yêu cầu của giảng viên 
 • Nghiêm túc thực hiện nội quy trên lớp học 
 • Học Online yêu cầu học viên bật camera và tắt mic trả lời phản hồi thầy cô khi thầy cô yêu cầu

Thực hành: 

 • Đi học đầy đủ, đúng giờ không được nghỉ bất kỳ buổi thực tập nào 
 • Tuân thủ theo yêu cầu của giảng viên trên lớp học
 • Nghiêm túc thực hiện nội quy trên lớp học 
 • Hoàn thiện bài tập nhóm và nộp bài trên học liệu chậm nhất 24h sau khi buổi thực hành cuối cùng

Bài tập nhóm: là sản phẩm theo nhóm yêu cầu mỗi nhóm hoàn thiện một bản kế hoạch đầy đủ các bước và soạn bài trình bày để trình bày tại buổi cuối “Trình bày bài tập nhóm”

 • Yêu cầu: nộp bài tập trước buổi trình bày tối thiểu 3 ngày 
 • Trình bày theo nhóm và có thầy cô bộ môn chấm điểm

Điều kiện được thi hết môn/học phần

 1. Số buổi lý thuyết >80%
 2. Đi đủ 100% các buổi thực hành và nộp đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

> Điểm môn học = 40% điểm bài tập cuối khóa học + 60% thi kết thúc học phần

Điểm học phần (40%) = Hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu và được chấm điểm 

Hình thức thi hết môn:

-Thi tự luận hoặc thi test trên giấy theo lịch phòng sau đại học