HỘI THẢO: Phân tích dữ liệu theo dõi dọc (Longitudinal data analysis) từ 19/6/2024 - 21/6/2024

  • 05/06/2024

Giới thiệu: Hội thảo tập trung vào việc trình bày một số phương pháp phân tích dữ liệu theo dõi dọc và đo lường lặp lại.

Thời gian & Địa điểm:
- Thời gian: 19/6/2024 - 21/6/2024
- Phòng 514, Nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất, Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Thành phần tham dự: Cán bộ y tế, nghiên cứu viên, giảng viên, học viên quan tâm đến nội dung hội thảo. Khuyến khích đối tượng tham gia có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và phân tích số liệu

Link đăng ký: https://bit.ly/4bqV7Zc

Số lượng người tham gia hội thảo dự kiến là 40 người. Do đó đường link đăng ký sẽ đóng khi đủ số lượng người đăng ký.

Liên hệ: 0936 399 458 | Email: luungocminh@hmu.edu.vn