HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • 02/01/2022


1. Báo cáo tổng kết Viện và phương hướng hoạt động năm học 2022(GS. Hương)

 • Số sinh viên học viên tăng
 • Bài báo quốc tế giảm nhẹ
 • Hoàn thành đề tài nhà nước, đề tài nhánh cấp nhà nước
 • Năm nay tiếp tục thực hiện 1 đề tài nhà nước LMG và BM Dinh dưỡng
 • 1 đề tài cấp bộ LMG
 • Sủ dụng nhân sự từ chính bộ môn để phát triển lab. Kêu gọi các đơn vị ủng hộ KTV tham gia lab.
 • Tiêm chủng: tiêm hơn 200.000 mũi tiêm
 • Tài chính: trong năm 2021, trong khi các đơn vị giảm thu, Viện vẫn duy trì nguồn thu, tuy nhiên thấp hơn năm 2020 1 tỷ (do thu từ dự án, hoạt động dịch vụ). Phần chi năm 2021 nhiều hơn 2020. Chênh lệch thu chi giảm.
 • Thu-chi hoạt động dịch vụ: do đầu tư máy cho PK ở LVT nên chi nhiều
 • Duy trì thu nhập tăng thêm cho cán bộ


2. Báo cáo tổng kết Công tác đoàn (TS Trần Quỳnh Anh)

3. Báo cáo tổng kết Thi đua - Khen thưởng (PGS.Xuân)
4. Trao giấy khen Viện trưởng5. Góp ý báo cáo tổng kết của Viện và đề xuất với Nhà trường

- PGS.Ngô V.Toàn: hoàn toàn đồng ý với phần tổng kết của GS.Hương. Chúc mừng Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.6. Đề xuất 10 CB tham dự hội nghị CN, VC, NLĐ của nhà Trường

 • 5 người của Đảng Ủy:
 • Hương
 • Vững
 • B.Giang
 • Quỳnh Anh
 • Xuân
 • 2 Phòng CN:
 • Đào tạo
 • Tài chính kế toán
 • 3 CB đạt A1:
 • Phan Thị Mai Hương
 • Bùi Việt Anh
 • Nguyễn Thúy Nam


Toàn thể cán bộ đồng ý với báo cáo và danh sách 10 cán bộ tham dự HN CC, VC, NLĐ Trường.