HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ “Đáp ứng y tế công cộng toàn cầu đối với dịch bệnh”

 • 29/11/2021

English below

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ
“Đáp ứng y tế công cộng toàn cầu đối với dịch bệnh”
Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Kính gửi: …………………………………………………………………

Nhằm tăng cường trao đổi, cập nhật các kiến thức chuyên môn và chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng long trọng tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2022 với chủ đề “Đáp ứng y tế công cộng toàn cầu đối với dịch bệnh”. Hội nghị là cơ hội cho các chuyên gia tham dự trao đổi thông tin, ý tưởng, thực tiễn kinh nghiệm cũng như chia sẻ các thành tựu mới nhất về vấn đề đáp ứng y tế công cộng toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh.

Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội, ngôi trường lâu đời nhất được thành lập vào năm 1902 và là ngôi trường đào tạo Y khoa hàng đầu tại Việt Nam. Sự tham gia của Quý đồng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Hội nghị khoa học này cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị.

Thông tin dự kiến về các phiên hội thảo:

 1. Thời gian tổ chức Hội nghị: Ngày 11 tháng 11 năm 2022.
 2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội.
 3. Đơn vị tổ chức: Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.
 4. Dự kiến đại biểu tham dự: 500 đại biểu.
 5. Các chủ đề chính của Hội nghị:
 • Đáp ứng y tế công cộng toàn cầu đối với dịch bệnh.
 • Một sức khoẻ và bệnh truyền nhiễm.
 • Dinh dưỡng và bệnh không lây nhiễm.
 • Cập nhật nghiên cứu về HIV hướng đến mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 ở Việt Nam.
 • Đáp ứng của hệ thống y tế với dịch bệnh.
 • COVID-19 (Đáp ứng và bài học kinh nghiệm).
 • Sức khoẻ sinh sản và tình dục.
 1. Thời hạn đăng ký tham gia và gửi bài: Ban tổ chức sẽ thông báo khi có cập nhật mới.
 2. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

ThS. Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên               Điện thoại: 0911192728.

Email hội nghị: hnkh@spmph.edu.vn

Rất mong nhận được sự hướng ứng và tham gia của Quý đồng nghiệp.

Trân trọng cảm ơn!

-------------

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“Global public health responsiveness to pandemic”
November 11, 2022
Dear: …………………………………………………………………

To enhance the knowledge sharing, update of professional knowledge and celebrate the 120th anniversary of the establishment of Hanoi Medical University, the School of Preventive Medicine and Public Health solemnly organizes the international scientific conference in 2022 about "global public health responsiveness to pandemic". The conference is an opportunity for participating experts to share knowledge, ideas, best practices as well as update their latest achievements on the global public health response in the context of the pandemic.

The conference will be conducted at Hanoi Medical University, the oldest school established in 1902 and the leading medical school in Vietnam. The participation of your colleagues has a crucial role in the success of this scientific conference as well as contributes to promote further collaboration.

Information about the conference sessions:

 1. Conference time: November 11, 2022.
 2. Location: Hanoi Medical University.
 3. Organizer: Institute of Preventive Medicine and Public Health.
 4. Expected participants: 500 delegates.
 5. Main topics of the Conference:
 • Global public health responsiveness to pandemic.
 • One Health and Infectious diseases.
 • Nutrition and Non-communicable diseases.
 • New frontiers in HIV research in Vietnam: Towards the goal of ending AIDS in 2030.
 • Health system responsiveness to pandemics.
 • COVID-19 (Response and lessons learnt).
 • Sexual and Reproductive health.
 1. Deadline for registration and submission: The organizers will notify when there is a new update.
 2. For more information, please contact:

Department of Training – Scientific Research – International Cooperation, School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University.

Contact person: MSc. Doan Ngoc Thuy Tien            Phone: 0911192728.

Conference email: hnkh@spmph.edu.vn

We look forward to seeing you in the conference.

Sincerely!