[DỰ ÁN CDC - THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC] - THÔNG BÁO TUYỂN VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỮ LIỆU HIV

  • 22/11/2021

Địa điểm: Hà Nội, Vietnam

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (40 hours/week)

Công việc chính:

  • Tham gia thảo luận với nhóm Hỗ trợ kỹ thuật Quốc gia (TWG) để phát triển/chỉnh sửa các quy trình thực hành chuẩn, các tài liệu đào tạo, giám sát thu thập dữ liệu và báo cáo kết quả các hoạt động giám sát HIV.
  • Tiếp cận các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh để làm sạch, xử lý và đối chiếu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo ca bệnh HIV ở cấp địa phương.
  • Làm việc trực tiếp với nhóm TWG và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoatjd dộng giám sát, đánh giá và cải thiện chất lượng số liệu giám sát HIV.
  • Xây dựng các công cụ và giải pháp mang tính ứng dụng để phân tích và giám sát dữ liệu định kỳ, đảm bảo chất lượng và tính thống nhất của dữ liệu.
  • Thiết kế và duy trì hệ thống quản lý dữ liệu, trao đổi dữ liệu trên nền tảng trực tuyến để chia sẻ thông tin và dữ liệu giám sát. D
  • Tổ chức phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu chương trình HIV và dữ liệu giám sát nhằm báo cáo và công bố các kết quả giám sát HIV.
  • Chịu trách nhiệm đảm bảo lưu trữ và phục hồi dữ liệu nhằm tuân thủ các quy định về bảo mật và quy trình chuẩn.

Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ (CV có thông tin liên hệ của người giới thiệu) và thư xin việc tới địa chỉ email: phamphuongmai@hmu.edu.vn trước ngày 1/12/2021.

Vui lòng xem Mô tả công việc và các yêu cầu năng lực chi tiết đính kèm. Mô tả chi tiết