[Dự án CDC-SI] - THÔNG BÁO TUYỂN VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỮ LIỆU GIÁM SÁT HIV

  • 11/07/2022

 

Địa điểm: Hà Nội, Vietnam

Thời gian: Toàn thời gian (40h/ tuần)

Công việc chính:

  • Tham gia thảo luận cùng Nhóm hỗ trợ kỹ thuật quốc gia và góp ý xây dựng/sửa đổi quy trình, phát triển tài liệu tập huấn, giám sát thu thập dữ liệu, báo cáo kết quả các hoạt động giám sát HIV. 
  • Làm việc trực tiếp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật quốc gia và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật để giám sát, đánh giá và nâng cao chất lượng dữ liệu giám sát HIV. 
  • Phát triển các công cụ và các giải pháp ứng dụng đơn giản cho phép phân tích, giám sát dữ liệu định kỳ và đảm bảo chất lượng dữ liệu. 
  • Thiết kế và duy trì hệ thống quản lý dữ liệu và trao đổi dữ liệu trên nền tảng trực tuyến nhằm chia sẻ kiến thức và dữ liệu giám sát HIV 
  • Tiền hành phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu chương trình HIV và dữ liệu giám sát cho các báo cáo và hoạt động giám sát. 
  • Chịu trách nhiệm đảm bảo dự phòng và lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo chính sách bảo mật và quy trình chặt chẽ
  • Làm việc với chính phủ Việt Nam, các đối tác và các bên liên quan nhằm xây dựng kinh phí, kế hoạch, thủ tục hành chính, chuẩn bị hậu cần, giám sát triển khai và giám sát địa bàn diễn ra các hoạt động giám sát 
  • Làm việc với các đối tác triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động giám sát được lên kế hoạch và triển khai đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao. 
  • Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần cho Trưởng nhóm giám sát. 

Các ứng viên vui long gửi hồ sơ (CV có thông tin liên hệ của người giới thiệu) và thư xin việc tới địa chỉ email: phamphuongmai@hmu.edu.vn trước ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Vui lòng xem Mô tả công việc chi tiết đính kèm tại đây: Link