Điều chỉnh lịch xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

  • 25/06/2021

Theo đó, 2 mốc thời gian không thay đổi là: Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại các cơ sở giáo dục đại học (5/5/2021).

Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở gửi hồ sơ và quyết định thành lập hội đồng giáo sư cơ sở, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng và lịch xét của hội đồng về văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (20/5/2021).

Ảnh minh họa. Nguồn: TL 

Các mốc công việc còn lại đều thay đổi, cụ thể như sau:

Ngày 4/6/2021, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ tập hợp danh sách các hội đồng Giáo sư cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Thời gian tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là từ 1/7 - 15/7/2021.

30/7/2021 là hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại hội đồng giáo sư cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Các hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 2/8-25/8/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên,… theo quy định): 10/9/2021.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành: 30/9/2021.

Các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021: từ 1/10 - 20/10/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng, hồ sơ của ứng viên… theo quy định): 15/11/2021.

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 25/11-30/11/2021.

Trước đó, ngày 5/3/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 kèm heo công văn số 13/HĐGSNN. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên lịch này được Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 điều chỉnh kế hoạch làm việc vào báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 15/7/2021./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/giao-duc/dieu-chinh-lich-xet-giao-su-pho-giao-su-nam-2021-582155.html