ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

  • 23/06/2022

Trường Đại học Y Hà Nội chính thức công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022. Đáng chú ý, Nhà trường có sự thay đổi ở Ngành Điều dưỡng khi cơ sở chính tại Hà Nội sẽ chỉ tuyển chương trình điều dưỡng tiên tiến và chương trình điều dưỡng chính quy sẽ được đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa. Mã ngành Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ cũng được bổ sung tại Phân hiệu. Vì vậy, tổng số mã ngành tuyển sinh của trường trong năm 2022 là 13 mã ngành (tính cả Hà Nội và Phân hiệu).

🎯Link chi tiết Đề án:
ĐỀ ÁN TSĐH 2022 YHB

Nguồn: https://hmu.edu.vn/tin-tuc


🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁