CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REDCap

  • 13/01/2022

Phần mềm REDCap là phần mềm thu thập dữ liệu được phát triển bởi Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ. REDCap giúp các nhà nghiên cứu thu thập và quản lý dữ liệu một cách linh hoạt, có hệ thống và an toàn, bảo mật.

Theo xu hướng sử dụng REDCap của các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tổ chức Chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng REDCap cho sinh viên năm cuối:

1. Thời gian: 9h00 sáng thứ 7 - ngày 08/01/2022

2. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua Zoom

3. Đối tượng tập huấn
:
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành
  • Y học dự phòng
  • Y tế công cộng
  • Dinh dưỡng

4. Nội dung tập huấn:
  • Quy trình quản lý dữ liệu năm học 2021 – 2022
  • Giới thiệu phần mềm REDCap
  • Thực hành khởi tạo dự án, thiết kế câu hỏi, thu thập dữ liệu và trích xuất dữ liệu từ REDCap
  • Chia sẻ dự án với: Phòng Đào tạo và Giảng viên hướng dẫn.

5. Tài liệu tham khảo