Chúc mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng

  • 12/05/2022
🌼Ngày Quốc tế Điều dưỡng (International Nurses Day - IND) là một ngày lễ quốc tế được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 12/5 hằng năm (ngày sinh của Florence Nightingale), nhằm ghi nhận những đóng góp của ngành Điều dưỡng cho xã hội.

🌼Theo WHO "Điều dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe". Nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng, Viện Đào tạo YHDP & YTCC xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các điều dưỡng viên đã, đang và sẽ công tác trong ngành Y tế. Xin chúc cho những Cán bộ Điều dưỡng: sức khỏe, hạnh phúc, thành công và dù công tác ở vị trí nào cũng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Trân trọng!


🍁
Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁