Chi bộ Bộ môn Thống kê - Y đức tổ chức Lễ kết nạp cho đồng chí Đinh Thái Sơn

 • 16:28 14-01-2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 165QĐ/ĐU ngày 06/12/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội về chuẩn y kết nạp Đảng viên.

Ngày 14/01/2022, được sự đồng ý của Đảng uỷ Bộ phận, Chi bộ, Phòng ban Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng - tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đinh Thái Sơn - giảng viên Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Thống kê y sinh, Viện Đào tạo YHDP & YTCC vào Đảng Cộng sản Việt Nam.Sau lễ chào cờ, TS. Trần Thơ Nhị tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo và các cán bộ Viện, gồm có
 • GS.TS. Lê Thị Hương – Viện trưởng, Bí thư Đảng Viện
 • PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng TC-HC-QT, Ủy viên BCH – ĐBBBP Viện
 • PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn - Bí thư Chi bộ Bộ môn Thống kê - Y đức
 • TS. Trần Quỳnh Anh - Ủy viên BCH – ĐBBBP Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện 
 • Cán bộ đại diện các Phòng ban, Bộ môn 
Chương trình buổi lễ diễn ra như sau 
 • PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn - Bí thư Chi bộ, đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên
 • Đảng viên mới Đinh Thái Sơn đọc lời tuyên thệ 
 • PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn đại diện Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Đinh Thái Sơn trong thời gian đảng viên dự bị
 • GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng, Bí thư Đảng Viện phát biểu ý kiến
 • TS. Trần Thơ Nhị tổng kết và bế mạc buổi lễ
Buổi lễ kết thúc vào 9h30 cùng ngày. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.


PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn - Bí thư Chi bộ, đọc Quyết định kết nạp Đảng viên


Đồng chí Đinh Thái Sơn nhận Quyết định kết nạp Đảng viên


Đảng viên mới Đinh Thái Sơn nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Viện và Chi bộ


Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Thống kê y sinh chụp ảnh kỷ niệm


Toàn thể cán bộ tham dự chụp ảnh kỷ niệm chúc mừng Đảng viên mới Đinh Thái Sơn